Bedrijven coaching.

 

"Volgens een recente studie (Philadelphia 2004) levert coaching een Return on Investment op van ongeveer 6 keer de prijs van de coaching zelf.  De resultaten van deze studie werden vrijgegeven door Right Management Consultants."

Coaching

Teamcoaching

Ervaring

Wat houdt oplossingsgerichte coaching in?

Een oplossingsgerichte coach helpt iemand om zelf keuzes te maken welke goed zijn voor de hem of haar. Vaak heeft iemand al alle mogelijkheden om zijn problemen op te lossen in hem.
" Zo gemakkelijk?", hoor ik u zeggen. Simpel ja, gemakkelijk neen. Vaak is men zich niet bewust van zijn eigen mogelijkheden, een oplossingsgerichte coach is deskundig opgeleid om de persoon te helpen zoeken naar zijn eigen mogelijkheden. Door de goede vragen te stellen, door eenvoudige opdrachten te geven,…
Oplossingsgerichte coaches richten zich op het te bereiken van een gewenst doel en niet op het ontleden van problemen uit het verleden . 
Als de persoon de nodige vaardigheden niet in zich heeft kan hij deze aanleren.

 

Betekenis voor de topwerknemer

een soort vitaminekuur. De topwerknemer doet ontdekt extra/verborgen mogelijkheden. De topwerknemer doet nieuwe ideeën op die hij/zij tot zijn eigen verbazing zelf formuleert. Hier zit ook de kracht van de coaching: de coach zet de topwerknemer eraan toe om, tot zijn eigen verbazing, zelf nieuwe oplossingen te bedenken. 

Een soort invloedrijk gesprek dat maanden invloed kan blijven "nawerken", de werknemer zich anders doet voelen.

Misschien was er de indruk dat de controle verloren werd. Dit is misschien niet zo. Het was misschien maar een indruk. De topwerknemer voelt terug dat hij/zij controle heeft.

De topwerknemer kan in alle vertrouwen praten met een neutraal persoon buiten het bedrijf. Het besprokene valt onder medische geheim.

 

Voorbeeld casus: mevrouw Stevens was burnout

Mevrouw Stevens heeft een directiefunctie in een bedrijf waar reorganisaties en dreigende ontslagen de sfeer en de werkdruk negatief beïnvloeden. Terwijl anderen de boot verlaten, blijft zij haar firma trouw. Ze is volhardend, ziet haar werk nog steeds als een uitdaging. Maar stilaan begint zij nekklachten te krijgen, komt steeds later thuis en krijgt hierdoor relatieproblemen. Ze gaat nu meer en meer tegen haar zin werken: burnout. Ze geeft zichzelf en de firma nog 6 maanden tijd. Gaat het daarna niet beter, dan wil ze elders gaan werken, zo houdt ze het niet lang meer vol.Door de coaching ontdekt ze zelf dat ze meer moet gaan delegeren en, prioriteiten moet geven aan lange- termijnprojecten. (Dat werd haar al vaak gezegd, maar nu komt ze zelf tot die conclusie en ze voert dit dan ook effectief uit.)Mevrouw Srevens maakt tijd om haar medewerkers op te leiden en te coachen, zodanig dat ze kan delegeren, maar ook dat deze werknemers zich beter gesteund voelen, meer medezeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen, waardoor ook de stress verminderd van gans de afdeling. De efficiëntie van haar medewerkers neemt toe. De manager is meer ontspannen en dat werkt aanstekend, de werksfeer is nu veel beter.Door relaxatietechnieken aan te leren voelt mevrouw zich lichamelijk en geestelijk beter, haar nekpijn verdwijnt, ze werkt efficiënter en kan vlugger naar huis gaan, waardoor ze terug een normaal familiaal leven krijgt.
Na twee gesprekken van 3 uur met een maand tussen heeft ze genoeg inzicht in hoe het verder moet. Zij voelt zich terug goed in haar vel, en weet wat ze moet doen bij herval.
Na twee jaar ontmoet ik ze toevallig terug. Ze werkt nog steeds bij diezelfde firma, voelt zich prima, en heeft er al allerlei projecten verwezenlijkt.

Indien in een team de stress zodanig is opgelopen dat er meerdere teamleden min of meer ernstige stressymptomen vertonen, is het nuttig samen met het team naar oplossingen te zoeken waardoor stress kan voorkomen worden.


Hier spreken we dan van organisatorische aanpak van stress als er al (alarm)symptomen zijn in de organisatie. Organisatorisch herstellende aanpak.

De aanpak is oplossingsgericht, we gaan kijken naar waar willen we naartoe, in plaats van ons vast te pinnen op de problemen. Een positieve, creatieve aanpak, met verrassende resultaten. De oplossingen komen van de teamleden zelf, ze worden niet van buitenaf opgedrongen, waardoor ze veel gemakkelijker geïmplementeerd worden.

 

Herkent u deze situatie?

 

"Ik zit gans de nacht over mijn werk te piekeren, doe geen oog meer dicht, ik voel mij zo moe." 

"Die collega doet altijd alles verkeerd, dat maakt mij zo woedend." 

"Als ik mijn baas zie voel ik mij steeds opgejaagd." 

"Ik kan niet tegen frustraties, daarom drink ik soms een glaasje teveel." 

"Ik weet wel dat roken ongezond is, maar het is het enige wat mij helpt rustig te blijven als die deadlines naderen. "

"Ik zou mij zelfzekerder willen voelen." 

"Sinds de dreigende herstructurering heb ik een te hoge bloeddruk." 

"Als ik teveel werk heb doe ik allerlei dingen tegelijk, en dan loopt het weer mis." 

"Ik heb steeds problemen gehad om 's avonds de knop om te draaien, en de problemen op het werk te laten. Dankzij de cursus "Zelfmanagement" heb ik geleerd, door een andere manier van denken toe te passen, afstand te nemen en te relativeren. Globaal gezien kan ik wel stellen dat deze cursus één van de beste dingen is dat me is overkomen in 2004, zowel privé als beroepsmatig !" 

Pascale Somers - Directie-assistente