Meet The Team

 

 

dr Anne-Marie Frisque

Founder & co director

dr Anne-Marie Frisque

Founder & co director

Als arts (KU Leuven) en psycho-therapeute houdt dr. Anne-Marie Frisque zich sinds meer dan 10 jaar intensief bezig met het begeleiden van mensen in een stress- en spanningssituaties. Zij is de oprichter van stresslabo.

Zij begon haar loopbaan als huisarts, en merkte toen dat heel veel mensen bij de huisarts aanklopten met psychosomatische klachten. Na de symptomatische behandeling van migraine, maagzweer, hyperventilatie,…kwamen de klachten 
steeds terug, of kwamen er weer andere stressgerelateerde klachten. Om deze klachten meer oorzakelijk en ook niet medicamenteus te kunnen behandelen volgde zij verschillende bijkomende opleidingen zoals Ericksoniaanse Therapie, Autogene training, Rationele Effectiviteits –training, Systeemtherapie, NLP. Ze volgde ook een opleiding biofeedback in New York. Zo helpt zij nu mensen om met zeer bruikbare technieken hun stressklachten aan te pakken en te voorkomen, waardoor ze gezonder en gelukkiger worden en beter hun levens- en werkdoelen kunnen bereiken.

Haar sterkste punt is zeker haar oplossingsgerichte aanpak, die haar trainingen tot een must maken voor drukbezette personen. Ze volgde hiervoor de 3 jarige opleiding oplossingsgerichte systeemtherapie aan hetKorzybski instituut in Brugge. ( dr L. Isebaert, L. Cauffman, dr M. Lefevere de ten Hove). 

Verder is dr. Anne-Marie Frisque medewerkster voor de aanvullende opleiding Psychosomatiek en stress voor huisartsen bij de Domus Medica (Wetenschappelijke Vereniging voor huisartsen).

Voor de universiteit Hasselt verzorgt zij de cursus stressmanagement en zelfmanagement van de postgraduaat studie Relatie en Communicatie.

Voor Particulieren:

Geeft zij coaching en therapie bij stress, angst, burnout, depressie, ADHD, psychosomatische klachten…

Voor Bedrijven:

Geeft zij:Coaching en training stressmanagement. 

Trainingen in oplossingsgericht coachen.Teambuilding en teamcoaching bij conflicten volgens het oplossingsgericht model.

Talen:

Nederlands, Frans, Engels.

 

016/680536

0486/300369

Sven Van Der Aa

Business Advisor

Sven Van der Aa studeerde af als maatschappelijk werker aan de Sociale Hogeschool van Heverlee in 1996. Om zich bij te scholen tot psychotherapeut, heeft hij de opleiding ‘oplossingsgerichte cognitieve therapie’ in het Korzybski-instituut te Brugge (www.korzybski.com) gevolgd. In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan empowerment, zorg op maat, systeemtherapeutische en cognitief-gedragsmatige interventies en Ericksoniaanse therapie. Hij heeft ook de opleiding EMDR bij volwassenen en kinderen gevolgd (BIPE). Dankzij deze opleiding kan hij volwassenen en kinderen helpen om trauma's te verwerken. 

Sven deed ervaring op als psychotherapeut en coach in een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG Andante) voor kinderen, jongeren en hun ouders, en als coördinator in een centrum algemeen welzijnswerk. In zijn huidige job in het CGG werkt hij met mensen met ernstige psychische problemen.
Hij behaalde in 1996 het certificaat van docent creatieve expressie bij Wisper vzw te Leuven, wat meer creatieve therapeutische interventies mogelijk maakt. 
In 2003 werkte hij als vrijwilliger in Brazilië gedurende een half jaar met straatkinderen via creatieve methodieken. 

Bij Sven kan je terecht voor psychotherapeutische begeleiding en/of coaching van kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen voor onder andere: emotionele- en gedragsproblemen, ADHD, autisme, opvoedingsondersteuning, psychosomatische klachten, stressklachten, angsten, depressie, posttraumatische stress. 
Zowel individuele- als gezinstherapie zijn mogelijk. 

Talen: Goed: Nederlands, Engels 
Matig: Duits, Portugees, Frans 

 

0474 407710

Paulina Koeman
Stresslabo Antwerpen

oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapeut en coach

Paulina Koeman is van opleiding cultureel antropoloog en socioloog en behaalde haar Master diploma aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze specialiseerde zich in de medische antropologie en deed veldonderzoek naar identiteitsontwikkeling bij jongeren in Australië. Dit veldonderzoek diende als afstudeerproject.

Haar loopbaan startte ze binnen de eerstelijnshulpverlening. In 2004 raakte zij geïnteresseerd in het therapeutisch werken en sindsdien werk zij als therapeut en coach binnen een tweedelijnsdienst: het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Andante te Berchem. Ze heeft hierdoor ruime ervaring in het therapeutisch werken.

Paulina volgde een 4-jarige therapeutische Master opleiding aan het Korzybski instituut te Brugge. Ze specialiseert zich in het 'solution focused' werken met cliënten en systemen. Haar antropologische kijk, ervaart zij als een goede basis voor deze aparte en krachtgerichte benadering van psychotherapie.

Oplossingsgerichte therapie is een systeemtheoretisch model omdat de therapeuten systemen behandelen. Het is een uiterst respectvolle benaderingswijze die een veel uitgebreider standpunt inneemt ten aanzien van gezondheid dan de eenvoudige classificatie van pathologie.

Het werd in het begin van de jaren tachtig, tot het huidige model, in kruisbestuiving ontwikkeld door het Brief Therapy Center in Milwaukee (BFTC) en het Korzybsky instituut in Brugge. 

Het ‘Brugse’ model is een metamethode, waarbinnen de uitgangspunten van de systeemtherapie, de hypnotherapie naar het voorbeeld van Dr. MiltonErickson en de korte therapie van het BFTC zo zijn geïntegreerd, dat de samenwerking tussen cliënt en therapeut er eenvoudiger en doelmatiger op wordt.

Leeftijdsspecialiteit: kinderen en jongeren; volwassenen; ouderen

De problemen kunnen velerlei zijn, bijvoorbeeld: stress, depressie, angst, trauma, migratie, rouw, stemmingsschommelingen, aanpassingsmoeilijkheden, opvoedingsvragen, levensfaseproblemen of problemen op vlak van identiteit.

Methodieken: ademhalings- en relaxatietechnieken; hypnotherapie; EMDR; gesprekstherapie; persoonlijke coaching; sociale vaardigheden; ouderbegeleiding; relatietherapie; mindfulness.


“As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates other.”

Marianne Williamson

Dr Steven Veeckman
Psychiater

 

 

0471-233599

 

 

Dokter Steven Veeckman is psychiater.

U kunt bij hem terecht voor psychiatrische consultaties en voor diagnostische en medicamenteuze oppuntstelling. Hij volgde een bijkomende opleiding traumatherapie (EMDR). EMDR-therapie zelf wordt wegens tijdsgebrek niet meer toegepast.
Hij is als psychiater verbonden aan het Imeldaziekenhuis te Bonheiden.

In het stresslabo consulteert Dokter Veeckman vooral op donderdag. U kunt telefonisch een afspraak maken op het nummer 0471/233 599. Gelieve er rekening mee te houden dat dit nummer uitsluitend bedoeld is voor de praktijk in het stresslabo. Vragen van of over patiënten van het Imeldaziekenhuis worden via dit nummer niet beantwoord.

Aangezien dokter Steven Veeckman erkend is als geneesheer-psychiater worden consultaties en behandelingen bij hem voor een groot gedeelte terugbetaald door de ziekteverzekering.


Enkel Nederlandstalig.

Emilie Frisque

klinisch psycholoog

oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapeut io

 

0483 73 67 77

 

 

Emilie Frisque is afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de K.U. Leuven (optie kinderen en adolescenten). Zij heeft ervaring met psychodiagnostisch onderzoek en individuele begeleiding van kinderen en jongeren. Ze is erkend door de psychologencommissie (Erkenningsnummer: 902114842).

 

Haar huidig werk in het stresslabo combineert ze met de opleiding ‘oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie en begeleiding’ aan het Korzybski instituut in Antwerpen. Binnen de gesprekken wordt in eerste instantie gekeken naar de concrete hulpvraag en verwachtingen en vervolgens doelgericht gewerkt vanuit de krachten van de cliënt.

 

Kinderen, adolescenten, hun ouders en volwassenen kunnen bij haar terecht voor psychotherapeutische begeleiding.

 

Talen: Nederlands, Frans, Engels en een basis Spaans.

 

Sabine Janssens
klinisch psycholoog 
oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapeut io

0484629090

 

 

Sabine Janssens is afgestudeerd als master in de klinische psychologie aan de VUB. Ze is erkend door de psychologencommissie (Erkenningsnummer: 912118482) 

Zij behaalde ook het postgraduaat ‘oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie en begeleiding’ aan het Korzybski instituut in Antwerpen. Oplossingsgerichte therapie is een systeemtheoretisch model omdat de therapeuten systemen behandelen. Het is een uiterst respectvolle benaderingswijze die een veel uitgebreider standpunt inneemt ten aanzien van gezondheid dan de eenvoudige classificatie van pathologie.

Het werd in het begin van de jaren tachtig, tot het huidige model, in kruisbestuiving ontwikkeld door het Brief Therapy Center in Milwaukee (BFTC) en het Korzybsky instituut in Brugge. 

Het ‘Brugse’ model is een metamethode, waarbinnen de uitgangspunten van de systeemtherapie, de hypnotherapie naar het voorbeeld van Dr. MiltonErickson en de korte therapie van het BFTC zo zijn geïntegreerd, dat de samenwerking tussen cliënt en therapeut er eenvoudiger en doelmatiger op wordt.
Binnen de gesprekken wordt in eerste instantie gekeken naar de concrete hulpvraag en verwachtingen en vervolgens doelgericht gewerkt vanuit de krachten van de cliënt. Sabine heeft ook veel aandacht voor het lichamelijk aspect van klachten. Zij leert cliënten diverse ontspannigstechnieken : Jacobsen relaxatie, bodyscan, yoga technieken die wetenschappelijk verantwoord zijn. Zij werkt ook graag met koppels, gezinnen, groepen.
De problemen kunnen velerlei zijn, bijvoorbeeld: stress, burnout, depressie, angst, psychosomatische klachten, relatieproblemen, conflicten, rouw, stemmingsschommelingen, aanpassingsmoeilijkheden,...

Doelgroep Volwassenen en jongeren.

Talen: Zij geeft therapie in Nederlands, Frans, Engels en Spaans en zij heeft noties Russisch en Duits, .

 

 

 

0499/58.07.45

Veronique Philips

oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapeut 

loopbaancoach

Véronique Philips (°1971) is opgeleid als Oplossingsgerichte Cognitieve & Systemische Therapeut (Korzybski Instituut Brugge ism HOWest) en volgde een opleiding tot Mindfulness trainer aan het IAM, alsook een korte bijscholing in Acceptance & Commitment Therapy aan de ACT Academie.

Tijdens een verblijf in de VS volgde zij het vak Positive Psychology bij Prof. Tal Ben Shahar aan Harvard University. Momenteel specialiseert zij zich in Somatische Psychotherapie met de 4-jarige opleiding Hakomi Mindful Somatic Psychotherapy aan het Hakomi Institute Mallorca.

 

Véronique is tevens oplossingsgericht& ontwikkelingsgericht coach en is gecertifieerd stress-en burn-out coach. Zij isactief als loopbaancoach bij het door de VDAB erkende loopbaancentrum Make me Fly! en heeft tevens ervaring met het coachen van (startende) ondernemers.  Sinds 2013 begeleidt zij werknemers, starters en ondernemers bij het herontdekken van hun unieke veerkracht bij het maken van professionele keuzes en het omgaan met stress, verandering en herstel.  Véronique heeft 2 universitaire basisdiploma’s en is Master in de Slavische Talen & Culturen.

Doelgroep

Als psychotherapeut richt zij zich tot (jong)volwassenen en ouderen

Als loopbaancoach richt zij zich tot werknemers en zelfstandigen

Talen

Nederlands, Engels, Frans

De begeleiding met de VDAB-cheques kan enkel in het Nederlands

 

Beschikbaarheid
Véronique werkt op woensdag in het Stresslabo (10u tot 19u)

 

Info over loopbaancoaching via de VDAB-cheques

Loopbaanbegeleiding helpt werknemers én zelfstandigen om een antwoord te vinden op loopbaanvragen als:

  • Hoe vind ik weer plezier en voldoening in mijn werk? 

  • Zou ik gelukkiger zijn in een andere job? En welk werk past dan beter bij mij?

  • Welke richting wil ik uit met mijn carrière?

  • Hoe kan ik een betere balans vinden tussen werk en privé?

  • Hoe kan ik beter omgaan met stress op het werk?

  • Hoe wend ik een burn-out af? Hoe ga ik weer verder na de ‘crash’?

 

Aan het einde van het traject heb je een helder zicht op wat je wil, kan en graag doet. Je weet in welke omgeving je best floreert en wat je beter vermijdt. Je hebt het zelfvertrouwen om te kiezen vanuit oprechte beslissingen die passen bij jou en je leven.

 

Voor loopbaanbegeleiding in het Nederlands kan je VDAB-loopbaancheques aanvragen. Je betaalt zelf slechts 40 euro per pakket van 4 uur. Je kan tot 8 uur begeleiding krijgen. Meer informatie hierover vindt je op deze websites: https://makemefly.be/carriere-coaching/loopbaanbegeleiding/  en  https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding. Contacteer Véronique voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek via veronique@makemefly.be

  • facebook-square

© 2023 by Coach.Corp. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now