getuigenis bedrijfsarts

 

Optimaal gebeurt zowel de preventieve als corrigerende aanpak van de negatieve stress die een persoon belast op twee niveaus: zowel op het niveau van stressveroorzakende factoren van zijn leefwereld, dus ook van de organisatie waar hij werkt en de kost verdient, als op het niveau van de persoon zelf, ”tussen zijn twee oren”.
Omdat zowel de persoon als de organisatie gebaat zijn met een werknemer die optimaal, met een minimum aan occasionele negatieve stress functioneert, organiseren en budgetteren vooruitziende bedrijven zoals HUNTSMAN naast hun preventieve risicoanalyses en oplossingen voor dit risico, ook interventiemogelijkheden voor individuele werknemers met last van stresssymptomen.

Hierbij stelt zich het probleem van de tijdige herkenning en de optimale doorverwijzing.
Tijdige herkenning is een opdracht voor de bedrijfsarts. Dit is mogelijk in een bedrijfscultuur waar werknemers stresssymptomen bij zichzelf en anderen leren herkennen en waar men er zonder schroom kan over spreken, ook met de bedrijfsarts als tussenpersoon voor de vertrouwelijke doorverwijzing naar deskundige hulp.
De deskundige hulp die zowel de onderneming als de patiënt wensen is gericht op snelle functionele resultaten. Voor de therapeut betekent dit voor elke doorverwezen werknemer niet alleen een gerichte keuze uit een uitgebreid arsenaal van competenties en instrumenten, maar ook de mogelijkheid om elke werknemer kort en intensief te kunnen begeleiden.
Eventuele langer durende oorzakelijke psychotherapie is in deze context een doorverwijzing ten laste van de patiënt en zijn ziekenkas en geen optie voor een bedrijfsprogramma.

Onze samenwerking sedert december 2001 met het Stress-Labo van Dr Anne-Marie Frisque is in dit opzicht een uitstekende ervaring die de toets van een kosten-batenanalyse perfect doorstaat.Dr Heeren Paul G.M.
Bedrijfsarts
Huntsman Polyurethanes
Psychosocial preventieadviseur MSR-FAMEDI

Geachte

 

 Ik was gedurende 10 jaar werkzaam bij de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Ik organiseerde hier als stafmedewerker hoofdzakelijk cursussen voor sociale diensten van OCMW's. Naast wetgeving en hulpverleningsmethodiek gingen wij ook in op actuele thema's. Omgaan met stress en stressmanagement waren onderwerpen die jaarlijks terugkeerden.

 Wij deden hiervoor beroep op  Dr. Anne-Marie Frisque die met haar 'Stresslabo' gespecialiseerd is in deze materie.

 Na een kort theoretisch kader schakelde zij naadloos over op de specifieke situatie van maatschappelijk werkers. Deze doelgroep wordt voortdurend geconfronteerd met probleemsituaties en uiteraard zijn zij niet immuun voor weerstanden en stress. Aan de hand van concrete voorbeelden,die de deelnemers zelf aanbrengen, werd op een constructieve manier 'stress' benaderd.

 In een volgende sessie worden op een eenvoudige en bruikbare manier vaardigheden aangeleerd om stress te beheersen. De relaxatietechnieken zijn praktisch en toepasbaar op het werk of in een privé-situatie.

 Er werd tijdens de cursus ook voldoende ruimte voorzien voor begeleiding van individuele deelnemers.

 De evaluaties waren unaniem positief.

 

 Met vriendelijke groeten

 

 Michel Vandenbroeck

 Symvouli bvba

 Honsdonkstraat 98

 3120 Tremelo

 0475 22 26 09